skaitvardis

skaĩtvardis sm. (1) A.Baran, Š, Rtr, ; LL76 gram. kalbos dalis, reiškianti daiktų skaičių, jų kiekį ar einamąją eilę; tos kalbos dalies žodis: Skaitvardžius skiriame kiekinius ir kelintinius J.Jabl. Skaitvardžiai kuopiniai ir dauginiai J.Jabl. Paeiliniai (kelintiniai) skaitvardžiai J.Jabl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • skaitvardis — skai̇̃tvardis dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Lithuanian grammar — is the study of rules governing the use of the Lithuanian language. Lithuanian grammar retains many archaic features from Proto Indo European that have been lost in other Indo European languages. It has extremely complex morphology; words have… …   Wikipedia

  • Grammaire Lituanienne — La grammaire lituanienne est l étude de la langue lituanienne. La grammaire lituanienne est ancienne et extrêmement complexe ; les mots peuvent prendre de nombreuses formes correspondant à des différences d usage subtiles. Le lituanien… …   Wikipédia en Français

  • Grammaire lituanienne — La grammaire lituanienne est l étude de la langue lituanienne. La grammaire lituanienne est ancienne et extrêmement complexe ; les mots peuvent prendre de nombreuses formes correspondant à des différences d usage subtiles. Le lituanien… …   Wikipédia en Français

  • krūvoskaitlis — (neol.) sm. lingv. kuopinis skaitvardis: Apskritiesiems artimi yra krūvoskaitliai: dvejetas, trejetas, ketvertas A.Baran. Krūvoskaitliai: abu, abi; abudu, abidvi A.Baran …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaitliovardis — (neol.) sm. rš žr. skaitvardis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaitžodis — skaĩtžodis (neol.) sm. (1) rš skaitvardis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vardas — var̃das sm. (4) KII85,127, Š, NdŽ; MP143, SD147, SD177, R, R264, MŽ, MŽ350, Sut, D.Pošk, N, LL48 1. pavadinimas, duotas ne vienam kuriam, bet kiekvienam tam tikros rūšies daiktui, reiškiniui, veiksmui ir pan.: Vardą duomi, vadinu, algoju SD128.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vardažodis — vardãžodis sm. (1) P.Skar, P.Jon, DŽ; EncIX343 lingv. žodis, kuris reiškia vardą (daiktavardis, būdvardis): Šakniniai vardãžodžiai NdŽ. Tradicinė gramatika iš linksniuojamųjų kalbos dalių išskiria didelę vardažodžio kategoriją, prie kurios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienalytis — vienalỹtis, ė adj. (2) Š, FT, DŽ, NdŽ; L, Rtr, KŽ 1. BŽ313 kuris vienos lyties: Vienalyčiai augalai BTŽ64. Vienalytis žiedas – su vienos lyties organais (kuokeliais arba piestelėmis) BTŽ494. Kukurūzų žiedai yra vienalyčiai – šluotelėse esti tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.